Vous êtes ici :Accueil catalogue / Cône d'hélice Ø210 ➜ Ø345mm /Ø340-L450mm

Ø340-L450mm

Cône & Platine Blanc Ø340mm Bipale

Cône & Platine Blanc Ø340mm Bipale

Poids : 1100g
1169.00 € HT
1402.80 € TTC

En savoir

Cône & Platine Blanc Ø340mm Tripale

Cône & Platine Blanc Ø340mm Tripale

Poids : 1100g
1169.00 € HT
1402.80 € TTC

En savoir

Cône & Platine Blanc Ø340mm 5 pales

Cône & Platine Blanc Ø340mm 5 pales

Poids : 1100g
1169.00 € HT
1402.80 € TTC

En savoir

Cône & Platine Ø340mm Blanc 5-pale (Certifiée EASA)

Cône & Platine Ø340mm Blanc 5-pale (Certifiée EASA)

Poids : 1100g
2110.00 € HT
2532.00 € TTC

En savoir